Listopad 2007

ještě hafo citátů

30. listopadu 2007 v 22:12 citáty
Neplýtvej dechem na hříchy ostatních, pokud jsi sám hříšníkem.
Radost nám propůjčuje křídla. V čase radosti je naše síla živější, náš intelekt bystřejší a naše chápání méně omezené. Tehdy je pro nás zřejmě lehčí měřit se se světem a zjistit, k čemu se nejlépe hodíme
Nic není samo o sobě ani dobré, ani špatné. Záleží na tom, co si o tom myslíme.
Když jen jednou ulevím v trápení nebo žalu, když jenom jednou pomůžu v bolesti. Když jenom zvednu ptáčka vypadlého z hnízda, anebo zmírním něčí neštěstí. Pak nežila jsem nadarmo, nesešla na scestí.
Nikdo není tak dobrý, aby si mohl dovolit zanedbat rozvahu, a ctnost sama o sobě nevypadá krásně, pokud ji nezahalíme do zdobného hávu slušnosti a vhodného chování.
Tímto světem projdu jen jednou.
Proto každé dobro a laskavost, kterou mohu prokázat kterékoliv lidské bytosti, nebo němé tváři,
nechť vykonám nyní a nechť je neodkládám.
Neboť nepůjdu znovu touto cestou.
K vítězství zla stačí, když dobří lidé budou sedět se založenýma rukama.
Těžká doba je jako tmavá brána. Projdeš-li jí, vystoupíš z ní posílen. A všechno, všechno se promění ve světlo.
Kdyby všichni lidé snesli své potíže na jedno místo, chtěl by si každý z nich raději odnést domů ty své než dostat ze společné hromady běd poměrný díl.
Zlo zraku skryté bývá nejnebezpečnější.
Všechny dobré věci jsou obtížné a vzácné.
Čeho se na nás dopustili druzí, s tím se už nějak vyrovnáme. Horší je to s tím, čeho jsme se na sobě dopustili sami.
I dobří lidé musí často zlému přivyknout
Špatným je třeba nazvat toho, kdo je dobrý kvůli vlastnímu prospěchu
Kdo nepocítil ran, se jizvám směje.
Nikdo není úplně odpovědný, ani úplně neodpovědný.
Jsou věci okamžité a jsou také věci věčné. A k těm věčným patří i jedno z nejtěžších a nejkrásnějších umění... odpouštět...
Kdo dlouho hledí do propasti, toho propast pohltí.
Kdo všechno pochopí, všechno odpustí.
Zbabělost je vědět, co má člověk dělat, ale nedělat to.
Charakter člověka se pozná podle toho, jaké vtipy jej zraní.
Kdo neumí odpouštět, boří most, který sám bude muset přejít, neboť každý člověk potřebuje odpuštění.
Nenávist má lepší paměť než láska.
Každý by chtěl zlepšit svět, a každý by to také dovedl, jenom kdyby chtěl začít sám u sebe.
Musíme umět odpouštět a netrvat v nepřátelství a v nevlídném smýšlení, které druhému činí bolest a nám brání v požitku ze sebe samých.
Buď přísný k sobě, ale shovívavý k jiným.
Kdo ztratí důvěru, víc ztratit nemůže.
Nic není obtížné pro toho, kdo chce.
Náš největší úspěch není v tom, že nepadneme, ale v tom, že vždy vstaneme, kdykoli padneme.
Odpouštíme do té míry, do jaké milujeme
Hledala jsem něco, co jsem nenacházela a místo toho jsem našla poklad mnohem větší, než v jaký jsem se odvážila doufat
Ne každý kdo bloudí je ztracen.
Co je sladšího než mít někoho, s nímž máš odvahu hovořit o všem tak jako sám se sebou?
Potíže narůstají, čím více se člověk blíží k cíli.
Když vyhovuješ všem, je to podezřelé.
Je možné být upřímným, ale nikdy ne nestranným.
Nevyhnutelné přijímej s klidnou myslí.
Důvěra dává rozmluvě víc než inteligence.
Ze všech vášní duše škodí tělu nejvíce smutek
Přítel je jedna duše ve dvou tělech.
Velká, opravdová láska ukáže svou plnou sílu jen tehdy, podaří-li se jí z dvou milenců, slabých lidí, udělat tvory nebojící se ani změn, ani neštěstí, ani rozloučení, ani nemoci, ani života a smrti.
K tomu, aby člověk dobře viděl, nestačí mít jen otevřené oči. K tomu je třeba mít otevřené i srdce.
Pravá svoboda neexistuje bez vzájemného porozumění
Hrozí-li odevšad nástrahy, má větší cenu se jim jednou postavit, než stále být ve střehu.
Není snad většího zklamání, než když přijdeš s radostí v srdci k lhostejnému člověku
Ránu, jež nedá se zhojit, je třeba mečem vytnout, aby se nenakazila nedotčená část.
Chceš-li dokázat nějakou pravdu, nerozčiluj se a nevyslovuj ani jediné zlé či urážlivé slovo.
Nejcitlivěji býváme zraněni těmi, bez kterých si svůj život nedovedeme v plném rozsahu představit.
Nikdy není pozdě pokusit se napravit své chyby...
Největším uměním v životě, je úsměv ve chvíli, kdy se ti chce plakat.
Láska je silné slovo a ti co ho vypouští z pusy by měli vědět, o čem to mluví. Láska není pýcha nad tím, koho milujete. Láska není jen touha dotýkat se jeho těla. Láska je zastat se ho i kdyby byl ten největší outsider, poprat se za něj i kdybych měla sama zemřít. Láska je dobrovolné vzdání se života tím, že ho daruješ někomu jinému.
Milovat znamená být světlem a teplem pro toho druhého.
Vesmír vždy stojí při nás, když jdeme za svými sny, jakkoli hloupé by se mohli zdát.Jsou to naše sny a jen my víme, jakou cenu za ně platíme.
Čekání je strašná věc...obzvláště pak čekáte-li na něco strašného...

další citáty

26. listopadu 2007 v 21:23 citáty
Povinností přítele je uhádnout starost druhého a vyjít mu vstříc dříve, než byl o to požádán.
Žádný nepřítel se vám nezoškliví tolik, jako ten, kdo býval přítelem nebo jím stále ještě je, a takových je mnohem víc, než tušíte.
Nejhorší nepřítel je ten, který vás zná a ví, co vás nejvíc raní, a jestli je ke všemu obratnější než vy, pak na tom nejste moc dobře.
Když ze svého života vytrhnete někoho, kdo pro vás hodně znamenal, jste to vy, kdo prohrál.
Kdo opustí smutného přítele, není hoden, aby se někdy dělil s jeho radostí.
Člověk umírá tolikrát, kolikrát ztratí přítele.
Odsuzuju-li chyby svých přátel, to ještě neznamená, že bych je přestal mít rád.
Pravé přátelství je rostlinka, která roste pomalu, musí podstoupit a vydržet mnohé rány a nepřízně osudu, než si zaslouží své jméno.
Není žádné přátelství, když jeden nechce slyšet pravdu a druhý je připraven lhát.
Obnovená přátelství potřebují větší péči než nepřerušená.
Zůstaň - to je kouzelné slovo v přítelově slovníku.
Vzdálenost nezabrání přátelství, může jen omezit jeho výkonnost.
Falešný přítel je horší, než nepřítel, protože nepříteli se vyhýbáš, kdežto příteli věříš.
Nic na světě nemá takovou cenu, abychom se kvůli tomu museli vzdát toho, co milujeme.
Láska je pramen, který překážkami vyrůstá.
V podstatě lásky je skryta jedna věta, která je všude, kde dojde k lásce, opakována: Jsem zde pro Tebe.
Kdo řekl, že láska je slepá? Ta jediná vidí dobře: objevuje krásy, kde jiní nevidí nic.
Láska odpouští všechno, anebo nic.
Kdo není schopen oběti, není hoden ani lásky.
Není opravdové lásky v srdci toho, kdo není schopen obětovat svůj život k záchraně toho, koho miluje.
Šťasten, kdo odvahu má svou lásku statečně hájit.
Lásky jiných jsou pro nás téměř vždy nepochopitelné.

nové citáty - různé

19. listopadu 2007 v 20:47 citáty
Když se na světě objeví opravdový génius, poznáte ho podle toho, že se proti němu spiknou všichni hlupáci. (J. Swift)
Pohotová odpověď je to, na co přijdeme až druhý den.
Srdce zná důvody, o nichž rozum nic neví.
Brány svého vězení si nosíme každy v sobě.
Největší chyba, kterou v životě můžeme udělat, je mít pořád strach, že nějakou uděláme.
Skoč......a skočím za Tebou
Jdi .....a půjdu s tebou.
Mlč......a budu mlčet.
Směj se.....a budu se smát.
Plač..... a budu plakat.
Miluj.....a budu milovat.
Nemiluj......ale přesto tě milovat nepřestanu.
Nauč se slzami v očích smát, nauč se pohladit zavřenou dlaní, nauč se rozdávat a nevzít si nic, potom pochopíš, že život je krásný a jak krásné je žít.
Člověk má v srdci místa, o nichž mnohdy nemá ani potuchy. Teprve když se zaplní bolestí, dozví se o jejich existenci. (L. Bloy)
Nekráčej přede mnou, možná za tebou nepůjdu, nekráčej za mnou, možná tě nedokážu vést, kráčej vedel mě a buď můj přítel. (A. Camus)
Srdce nemá vrásek, bývají na něm pouze jizvy.
Život je jedna velká zkouška. Padáme proto, abychom se znovu zvedli.
Každá překážka nám umožní urazit další kus cesty.
Rozum slouží jen k tomu, aby bylo čím zraňovat srdce.
Čím déle dovolíte problému, aby existoval, tím těžší je vrátit mysli mír.
Nikdy se nemrač, i když jsi smutný, protože nikdy nevíš, kdo se zamiluje do tvého úsměvu. Až zapadne slunce, neplač, protože přes slzy neuvidíš krásu hvězd.
Kdo chce, toho osud vede, nechtějícího vleče.
Nic neposiluje lásku tak, jako nepřekonatelné překážky. (Lope de Vega)
Milovat neznamená mít rád, milovat znamená důvěřovat a pravdu znát, milovat je odpustit a znova si podat ruce, milovat znamená dělit se o duši i srdce.
Někdy víš uvnitř v srdci, že někoho miluješ, ale musíš odejít, aby na to přišla i hlava.

Možná....

1. listopadu 2007 v 13:14 Literární pokusy
Možná jednoho dne pochopím,
proč se tohle všechno muselo stát…..
Možná jednoho dne uvidím,
proč musela jsem se mnohého vzdát…..
Možná jednoho dne uznám,
že nebylo se čeho bát…..
Možná se jednoho dne zastavím
a přestanu si lhát…..
Možná jednoho dne skončí trápení
a budu se moct zase smát…….
Možná jednoho dne zvládnu sama sebe
a nebudu už se schovávat!
Možná…….