Květen 2008

Text duetu z pohádky Magický meč

10. května 2008 v 17:22 nezařaditelné
G: Zdvihni zrak svůj k nebi nad obzorem,
Řekni mi pak, co ti utkvělo v něm,
Že hvězdný třpyt právě dnes žár v sobě má,
To v očích tvých vidím já.
K: Já vidím úsvit, když zazní tvůj smích,
Cítím, jak pulzuje krev v žilách tvých
A chápu už náhle, proč žít cenu má,
To v očích tvých vidím já.
Oba: Bloudíme v tmách, vidíme den,
I když jsme pár, je v nás jeden jen,
Ač může se zdát, že sníme snad nádherný sen,
Tak láska dá se číst jak z knih,
V očích tvých i mých.
Až do skonání číst chci ve tvých skráních
A s každým ránem toužit po vyznáních.
Vždyť pouze s láskou dá se krásně bláznit,
G:Plnit chci tvá přání
K: Tak co ti v tom brání.
Oba: Bloudíme v tmách, vidíme den,
I když jsme pár, je v nás jeden jen,
Ač může se zdát, že sníme snad nádherný sen,
Tak láska dá se číst jak z knih,
V očích tvých i mých.
Pozn.: že nevíte, koho mám při té písničce vždycky před očima? :-)